Datamodel
Tabel: CO42000T
Indhold: AdgangsAdresse
Antal poster: 2499821
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
VejKode char 4 Vejkode  
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A  
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus NyBBR_KoderView
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål  
SagAdr_id uniqueidentifier 16  
AdgAdrStam_id uniqueidentifier 16 Angiver adressesagens stamdata  
Kilde tinyint 1 Adresse kilde NyBBR_KoderView
OprettelsesDato datetime 8 OprettelsesDato er af adresse  
IKrafttraedDato datetime 8 Ikrafttrædelsesdato  
SenesteAendrDato datetime 8 Dato for adressens seneste ændring  
NedlaegDato datetime 8 Nedlæggelsesdato  
Adressepunkt_id uniqueidentifier 16 Identificerer Adressepunkt CO43200T  
AdrPktNoejagtigKls char 1 Nøjagtighedsklasse af AdgangsAdresseGeometri NyBBR_KoderView
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt  
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt  
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt  
JourNr varchar 60 Journalnummer  
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference  
SikKlas tinyint 1 Sikkerhedsklassifikation NyBBR_KoderView
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt  
SupBynavn varchar 50  
PostNr char 4 Postnummer  
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt  
BygNavn varchar 34 Navnet på lokaliteten  
EntydigVej tinyint 1 Entydig vej  
VejAdrNavn varchar 20 Vejens adresseringsnavn  
Beregn uniqueidentifier 16 Beregnet felt  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference  
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav  
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen  
MatrNr varchar 10  
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer  
Matr_art_kode smallint 2  
Delnr varchar 3  
Opdelingsnr varchar 3