Datamodel
Tabel: CO42800T
Indhold: Kodetype
Antal poster: 1
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Kodetype_id uniqueidentifier 16  
KodeType_Nr smallint 2  
Beskrivelse varchar 100 Beskrivelse  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling