Datamodel
Tabel: CO43200T_UTM
Indhold: Adressepunkt i System 34 jf og UTM ETRS89 Zone 33
Antal poster: 2499821
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Adressepunkt i System 34 jf og UTM ETRS89 Zone 33  
UTM33_N_KOOR decimal 9 Northing koordinat i UTM Zone 33 (Euref89)  
UTM33_E_KOOR decimal 9 Easting koordinat i UTM Zone 33 (Euref89)  
ADR_Y_KOORDINAT decimal 9 System 34 Y-koordinat  
ADR_X_KOORDINAT decimal 9 System 34 X-koordinat  
longitude decimal 9 Geografisk længde  
latitude decimal 9 Geografisk bredde