Datamodel
Tabel: CO432DKT
Indhold:
Antal poster: 0
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Adressepunkt_id uniqueidentifier 16 Identificerer Adressepunkt CO43200T  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato  
KoorOest decimal 9 OestKoordinat  
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat  
KoorSystem tinyint 1 Koordinatsystem  
TxtRetn decimal 9 Retning  
TxtPlacer char 1 Placering  
DDKNcelle100m varchar 15 DDKN celle 100 m  
DDKNcelle1km varchar 15 DDKN celle 1 km  
DDKNcelle10km varchar 15 DDKN celle 10 km  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling  
AdrPktKilde char 1 AdresseGeometriKilde  
AdrPktTekStd char 2 Kode for teknisk standard for geometridata