Datamodel
Tabel: CO43300T
Indhold: MatrikelReference
Antal poster: 2465593
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T  
Kommune_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommune CO41100T  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
eRef uniqueidentifier 16 Reserveret til Ejendomsreference  
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav  
KomEjerlav_id uniqueidentifier 16 Identificerer Kommunalt ejerlav CO41200T  
MatrNr varchar 10  
Udskrivning char 1 Matrikkeludskrivning  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling