Datamodel
Tabel: CO45000T
Indhold: Energidata
Antal poster: 39350898
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
levid int 4  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
EnergiForbrug_id uniqueidentifier 16  
CVR char 8  
Maaleenhed varchar 5  
Forsyningsart varchar 15  
LeverancestedId varchar 18  
PeriodeStart datetime 8  
PeriodeSlut datetime 8  
PlaceringMetode tinyint 1  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
EnhAdr_id uniqueidentifier 16 Identificerer Enhedsadresse CO42100T  
PostNr char 4 Postnummer  
SupBynavn varchar 50  
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461  
Vejkode char 4  
Vejnavn varchar 50  
Hus_nr varchar 4  
Etagebetegn varchar 2 Etagebetegnelse  
Side_DoerNr varchar 4  
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer  
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer  
KoorOest decimal 9 OestKoordinat  
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat  
IndberetteDato datetime 8  
ForbrugMaengde decimal 9  
AfregningsStatus varchar 10  
Bbrid uniqueidentifier 16  
EntitetsType tinyint 1 Ejerskab entitetstype  
Validerings_ts datetime 8  
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS  
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS  
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser  
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling