Datamodel
Tabel: CO77700T
Indhold: Jordstykke (Matrikel)
Antal poster: 2505453
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
jordstykkeID int 4  
kms_sagsID int 4  
kms_JournalNummer varchar 50  
registreringsDato varchar 26  
FK_sfe_ejendomsnr int 4  
landsejerlavsKode int 4  
matrikelnummer varchar 8  
faelleslod varchar 20  
moderjordstykkeID int 4  
supmSagsID int 4  
skelforretningsSagsID int 4  
registreretAreal int 4  
arealBeregning varchar 10  
vejAreal int 4  
vejArealBeregning varchar 10  
vandAreal int 4  
vandArealBeregning varchar 10  
regionsKode int 4  
kommuneKode int 4  
sogneKode int 4  
retskredsKode int 4  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26