Datamodel
Tabel: CO77800T
Indhold: Samlet fast ejendom
Antal poster: 2102787
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
sfe_sfe_EjendomsNummer int 4  
sfe_SagsID int 4  
sfe_Journalnummer varchar 50  
sfe_RegistreringsDato varchar 26  
sfe_Registrering varchar 100  
sfe_Notering varchar 100  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26