Datamodel
Tabel: CO78300T
Indhold: Retskreds
Antal poster: 84
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
retskredskode int 4  
retskredsnavn varchar 80  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26