Datamodel
Tabel: CO78400T
Indhold: Jordrente
Antal poster: 381
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
FK_jordstykkeID int 4  
jr_registreringsid int 4  
jr_Omfang varchar 20  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26