Datamodel
Tabel: CO78500T
Indhold: Stormfald
Antal poster: 695
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
FK_jordstykkeID int 4  
sf_registreringsid int 4  
sf_Registrering varchar 100  
sf_BetalingsDato varchar 26  
sf_OphoersDato varchar 26  
sf_SNS_JournalNr varchar 50  
sf_Omfang varchar 20  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26