Datamodel
Tabel: CO78900T
Indhold: Klitfredning
Antal poster: 5211
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
FK_jordstykkeID int 4  
kfz_registreringsid int 4  
kfz_Areal int 4  
kfz_Omfang varchar 20  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26