Datamodel
Tabel: CO79000T
Indhold: Jordforurening
Antal poster: 153807
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
opret_ts varchar 80  
Aendr_ts varchar 80  
FK_JordstykkeID int 4  
jf_KortlaegningsNr varchar 50  
jf_ForureningsType varchar 50  
jf_Boligerklaering varchar 20  
jf_Omfang varchar 20