Datamodel
Tabel: CO79100T
Indhold: Arealtype
Antal poster: 15866
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
FK_jordstykkeID int 4  
arealType int 4  
arealTypeNavn varchar 50  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26