Datamodel
Tabel: CO79200T
Indhold: Fællesloder
Antal poster: 4091
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T  
ois_ts varchar 26  
fk_sfe_ejendomsnr int 4  
FK_jordstykkeID int 4  
opret_ts varchar 26  
aendr_ts varchar 26