Datamodel
Tabel: CVR_FAD
Indhold: Fuldtansvarlige deltagere og deres relation til en virksomhed
Antal poster: 356325
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
modifikationsstatus varchar 50 Mulige værdier: ny, modificeret, umodificeret, fjernet  
deltagernummer bigint 8  
ajourfoeringsdato datetime 8  
deltagelseGyldigFra datetime 8  
cvrnr bigint 8 Juridiske enheders (virksomheders) registreringsnummer i CVR  
pnr bigint 8  
deltagertype varchar 100 Fuldt ansvarlig deltagertype  
id bigint 8 Uniq ID for tabellen Fuldtansvarlige deltagere og deres relation til en virksomhed  
navn varchar 300  
personstatus varchar 145  
rolle varchar 30  
beliggenhedsadresse_gyldigFra datetime 8  
beliggenhedsadresse_vejnavn varchar 40  
beliggenhedsadresse_vejkode bigint 8  
beliggenhedsadresse_husnummerFra bigint 8  
beliggenhedsadresse_husnummerTil bigint 8  
beliggenhedsadresse_bogstavFra varchar 2  
beliggenhedsadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_etage varchar 2 Etage for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_sidedoer varchar 4 Side/dørnummer for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_postnr bigint 8 Postnummer for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_postdistrikt varchar 25 Postdistrikt for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_bynavn varchar 34 Bynavn for beliggenhedsadresse  
kommune_kode smallint 2  
kommune_tekst varchar 50  
beliggenhedsadresse_postboks bigint 8 Postboks for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_coNavn varchar 40 C/O-navn for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_adresseFritekst varchar 238 Fritekstsadresse for beliggenhedsadresse. Fritekst-adressefelt på 7 * 34 tegn.