Datamodel
Tabel: CVR_PROD_ENH
Indhold: Produktionsenheder
Antal poster: 877479
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
modifikationsstatus varchar 50 Mulige værdier: ny, modificeret, umodificeret, fjernet  
pnr bigint 8  
livsforloeb_startdato datetime 8 Virksomhedens startdato for livsforløb  
livsforloeb_ophoersdato datetime 8  
ajourfoeringsdato datetime 8  
virksomhed_gyldigFra datetime 8  
virksomhed_cvrnr bigint 8  
reklamebeskyttelse bit 1  
navn_gyldigFra datetime 8 Startdato for navn på virksomhed  
navn_tekst varchar 300 Navn på virksomhed  
beliggenhedsadresse_gyldigFra datetime 8  
beliggenhedsadresse_vejnavn varchar 40  
beliggenhedsadresse_vejkode bigint 8  
beliggenhedsadresse_husnummerFra bigint 8  
beliggenhedsadresse_husnummerTil bigint 8  
beliggenhedsadresse_bogstavFra varchar 2  
beliggenhedsadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_etage varchar 2 Etage for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_sidedoer varchar 4 Side/dørnummer for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_postnr bigint 8 Postnummer for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_postdistrikt varchar 25 Postdistrikt for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_bynavn varchar 34 Bynavn for beliggenhedsadresse  
kommune_kode smallint 2  
kommune_tekst varchar 50  
beliggenhedsadresse_postboks bigint 8 Postboks for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_coNavn varchar 40 C/O-navn for beliggenhedsadresse  
beliggenhedsadresse_adresseFritekst varchar 238 Fritekstsadresse for beliggenhedsadresse. Fritekst-adressefelt på 7 * 34 tegn.  
postadresse_gyldigFra datetime 8 Startdato for postadresse  
postadresse_vejnavn varchar 40 Vejnavn for postadresse  
postadresse_vejkode bigint 8 Vejkode for postadresse  
postadresse_husnummerFra bigint 8 Fra-nummer for postadresse  
postadresse_husnummerTil bigint 8 Til-husnummer for postadresse  
postadresse_bogstavFra varchar 2 Fra-husbogstav for postadresse  
postadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for postadresse  
postadresse_etage varchar 2 Etage for postadresse  
postadresse_sidedoer varchar 4  
postadresse_postnr bigint 8  
postadresse_postdistrikt varchar 25  
postadresse_bynavn varchar 34  
postadresse_kommune_kode smallint 2  
postadresse_kommune_tekst varchar 50  
postadresse_postboks bigint 8  
postadresse_coNavn varchar 40  
postadresse_adresseFritekst varchar 238  
hovedbranche_gyldigFra datetime 8  
hovedbranche_kode int 4  
hovedbranche_tekst varchar 130  
bibranche1_gyldigFra datetime 8  
bibranche1_kode int 4  
bibranche1_tekst varchar 130  
bibranche2_gyldigFra datetime 8  
bibranche2_kode int 4  
bibranche2_tekst varchar 130  
bibranche3_gyldigFra datetime 8  
bibranche3_kode int 4  
bibranche3_tekst varchar 130  
telefonnummer_gyldigFra datetime 8  
telefonnummer_kontaktoplysning varchar 250  
telefax_gyldigFra varchar 250  
telefax_kontaktoplysning varchar 250  
email_gyldigFra datetime 8  
email_kontaktoplysning varchar 250  
aarsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for årsbeskæftigelse  
aarsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4 Antal ansatte i virksomheden opgjort over hele året  
aarsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 100 Interval for antal ansatte for årsbeskæftigelse  
aarsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4 Antal årsværkfor årsbeskæftigelse  
aarsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 100 Interval for antal årsværk for årsbeskæftigelse  
aarsbeskaeftigelse_antalInclEjere int 4 Antal ansatte inklusiv ejerefor årsbeskæftigelse  
aarsbeskaeftigelse_antalInclEjereInterval varchar 100 Interval for antal ansatte inklusiv ejerefor årsbeskæftigelse  
hovedafdeling bit 1  
deltagere varchar -1  
kvartalsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for kvartalsbeskæftigelse  
kvartalsbeskaeftigelse_kvartal smallint 2 Kvartalsnummer for kvartalsbeskæftigelse  
kvartalsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4 Antal ansatte for kvartalsbeskæftigelse  
kvartalsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 300 Interval for antal ansatte for kvartalsbeskæftigelse  
kvartalsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4  
kvartalsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 300  
maanedsbeskaeftigelse_aar smallint 2  
maanedsbeskaeftigelse_maaned smallint 2  
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4  
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 300  
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4  
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 300