Datamodel
Tabel: HisAdresser
Indhold:
Antal poster: 2602258
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
HisID int 4  
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
LevDato datetime 8  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt  
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'  
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A  
HUS_TAL int 4  
HUSNR_BOGSTAV char 1  
PostNr char 4 Postnummer  
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt  
SupBynavn varchar 50  
KoorOest numeric 9 OestKoordinat  
KoorNord numeric 9 NorthingKoordinat  
DDKNcelle100m varchar 15 DDKN celle 100 m  
DDKNcelle1km varchar 15 DDKN celle 1 km