Datamodel
Tabel: Mat2Ejd
Indhold: Sammenhæng mellem matrikel- og ejendomsnr fra ESR
Antal poster: 3009925
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler  
MatrNR varchar 10 Matrikelnummer  
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode  
HOVEDNOT_KODE char 1 Matriklens noteringskode  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse  
MODEREJD_NR int 4 Ejendomsnr ejerlejl. hører til  
EJD_BELIGGENHED varchar 32 Ejendommens adr. i klartekst  
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter