Datamodel
Tabel: NyBBREjendom
Indhold: Summering af BBR data på ejendomsniveau
Antal poster: 1914898
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
KOMMUNE varchar 40  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
VEJ varchar 40 Vejnavn  
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A  
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'  
EJERFORHOLD_KODE char 2 Ejerforholdskode  
EJERFORHOLD_KODE_T varchar 500  
EJD_VANDFORSY_KODE char 1 Vandforsyning  
EJD_VANDFORSY_KODE_T varchar 500  
EJD_AFLOEB_KODE varchar 3 Afløbsforhold  
EJD_AFLOEB_KODE_T varchar 500  
OPDAT_DATO smalldatetime 4 Opdateringsdato  
BYG_ANT smallint 2 Antal bygninger ejendom ialt  
EJERLEJL_ANT smallint 2 Antal ejerlejligheder ejd ialt  
ENKELTVAER_ANT smallint 2 Antal enkeltværelser ejd ialt  
ETAGE_ARL_TILN int 4 Tilnærmet etageareal ejd ialt  
EJD_BOLIG_ARL_SAML int 4 Samlet boligareal ejd ialt  
SMAABYG_ANT smallint 2 Antal småbygninger ejd ialt  
EJD_BEBOLEJL_ANT smallint 2 Ant. beboelseslejl. ejd ialt  
ERHV_ENH_ANT smallint 2 Antal erhvervsenheder ejd ialt  
EJD_BEBYG_ARL_SAML int 4 Bebygget areal ejd i alt  
EJD_ERHV_ARL_SAML int 4 Erhvervsareal ejd ialt  
EJD_BYG_ARL_SAML int 4 Etageareal ejd i alt  
SMAABYG_ARL_SAML int 4 Småbygningsareal ejd ialt  
EJD_ARL_TAG int 4  
EJD_ARL_UDNYT_TAG int 4  
EJD_ARL_KAELDER int 4  
EJD_ENH_ANT smallint 2 Antal enheder til ejd. i alt  
OLIETANK_ANT smallint 2 Antal olietanke