Datamodel
Tabel: NyBBR_EjdAdrTotal
Indhold: Sammenhæng mellem ejendom og adresse.
Antal poster: 4392074
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
RowID int 4 Uniq index  
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T  
EnhAdr_ID uniqueidentifier 16 Uniq ID for tabellen Sammenhæng mellem ejendom og adresse.  
AdgAdrObjStatus tinyint 1  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
ESREjd bit 1  
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen  
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt  
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'  
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A  
ETAGE varchar 2 Etage  
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.  
SupBynavn varchar 50  
PostNr char 4 Postnummer  
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt  
BygNavn varchar 34 Navnet på lokaliteten  
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav  
LandsEjerlavNavn varchar 40 Det officelle navn for ejerlavet  
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen  
EJERLAV_TEKST varchar 16 Kommunalt ejerlavs navn  
MatrNr varchar 10  
Delnr varchar 3  
EjerlejNr varchar 8 Ejerskab ejerlejlighedsnummer  
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat  
KoorOest decimal 9 OestKoordinat  
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato  
AdrPktTekStd char 2 Kode for teknisk standard for geometridata  
TxtRetn decimal 9 Retning  
TxtPlacer char 1 Placering  
Z32_KN100km varchar 4 Cellenavn i 100km net i UTM Zone 32  
Z32_KN10km varchar 6 Cellenavn i 1km net i UTM Zone 32  
Z32_KN1km varchar 8  
Z32_KN250m varchar 12 Cellenavn i 100m net i UTM Zone 32  
Z32_KN100m varchar 10 Cellenavn i 10km net i UTM Zone 32