Datamodel
Tabel: NyBBR_EstBebygPct
Indhold: BBRGrund geom. med tilhørende bebygpct.(Ud fra byg.reglementet)baseret på oplys. fra BBR.(Betaling)
Antal poster: 0
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
Grund_id uniqueidentifier 16 Identificerer grund CO40000T  
OverlapMedAndenGrund tinyint 1 Angivelse af af Grund_ID overlap  
GrundArl int 4 Samlet grundareal  
BygArl_1 int 4 Samlet bygningsareal (fratrukket arealer fra B.1.1.3 stk 3) på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
BygKaelderArl_1 int 4 Samlet kælderareal fratrukket kælderareal m. under 1.25 m til terræn på grunden under B1.1.3 stk 4  
TagEtageArl_1 int 4 Samlet tagetageareal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
BygAffaldArl_1 int 4 Samlet affaldsrum areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
BygOverDaekArl_1 int 4 Samlet overdækket areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
BygIndbygSmaaArl_1 int 4 Samlet areal for indbyggede småarealer på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
AntBolig_1 int 4 Antal boliger på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
BygLejGru_1 int 4  
BygArl_2 int 4 Samlet bygningsareal (fratrukket arealer fra B.1.1.3 stk 3) på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
BygKaelderArl_2 int 4 Samlet kælderareal fratrukket kælderareal m. under 1.25 m til terræn på grunden under B1.1.3 stk 4  
TagEtageArl_2 int 4 Samlet tagetageareal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
BygAffaldArl_2 int 4 Samlet affaldsrum areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
BygOverDaekArl_2 int 4 Samlet overdækket areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
BygIndbygSmaaArl_2 int 4 Samlet areal for indbyggede småarealer på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
AntBolig_2 int 4 Antal boliger på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
BygLejGru_2 int 4  
BygArl_3 int 4 Samlet bygningsareal (fratrukket arealer fra B.1.1.3 stk 3) på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
BygKaelderArl_3 int 4 Samlet kælderareal fratrukket kælderareal m. under 1.25 m til terræn på grunden under B1.1.3 stk 4  
TagEtageArl_3 int 4 Samlet tagetageareal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
BygAffaldArl_3 int 4 Samlet affaldsrum areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
BygOverDaekArl_3 int 4 Samlet overdækket areal på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
BygIndbygSmaaArl_3 int 4 Samlet areal for indbyggede småarealer på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
AntBolig_3 int 4 Antal boliger på grunden under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
BygLejGru_3 int 4  
SmaaBygArl int 4 Samlet areal for småbygninger på grunden  
AntSmaaByg int 4 Samlet antal småbygninger på grunden  
AntU10KvmSmaaByg int 4 Samlet antal småbygninger på under 10 kvm på grunden  
GnstArealu10Kvm decimal 9 Gennemsnitsareal for småbygninger på under 10 kvm på grunden  
geometri hierarchyid -1 Grund geometri  
geometri geometry -1 Grund geometri  
geometri geography -1 Grund geometri  
Bygningsarl int 4 Det samlede beregnede bygningsareal på grunden  
SamletSmåbygArl int 4 Det samlede beregnede småbygningsareal på grunden  
Rabattyp1 int 4 Den maksimale kvadratmeter rabat for bygninger under B1.1.3 stk 4 afsnit 1  
Rabattyp2 int 4 Den maksimale kvadratmeter rabat for bygninger under B1.1.3 stk 4 afsnit 2  
rabattyp3 decimal 9 Den maksimale kvadratmeter rabat for bygninger under B1.1.3 stk 4 afsnit 3  
samletEtageArl int 4 Det samlede beregnede etageareal for grunden  
EstBebygPct decimal 9 Den estimerede bebyggelsesprocent. Forholdet i mellem GrundArl og samletEtageArl  
BlandetAnvendelseAfEnhIByg bit 1  
LifaSystemID int 4