Datamodel
Tabel: not2ejdMatr
Indhold: Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer, matrikelnumre og ejendomsnr fra ESR
Antal poster: 3007346
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
antalMatr int 4  
SFE_EJENDOMSNR int 4  
M_KOMMUNE_NR smallint 2 Beliggenhedskommunes kommunenummer  
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler  
MATR_IDENT varchar 7 Matrikelnummer  
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer  
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.  
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse  
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode