Datamodel
View: AdresseView
Version:
Adresser med vejnavne
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HusNrNum int 4 Numerisk del af husnummer
HusNrLitra varchar 1 Litra til husnummer
ETAGE varchar 2 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO42000T AdgangsAdresse
CO42100T EnhedsAdresse