Datamodel
View: CO11700T_view
Version:
Ejer view med begr├Žnsninger af ejers navn
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA
EJENDOMSEJER_ID int 4 Uniq ID for CO11700T_view
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
EJENDOMEJER_NR int 4 Entydig nr. pr. ejendomsejer (CPR/CVR)
EJER_STATUS_KODE char 1 Ejers statuskode
EJER_SKOEDE_DATO smalldatetime 4 Dato for skødets underskrift
EJER_ADR_BESKYT char 1 Ejers adresse- beskyttelse
EJER_NAVN varchar 35 Adm/Ejers navn
EJER_CONAVN varchar 35 Adm/Ejer C/O-navn
EJER_ADR varchar 35 Adm / Ejer adresse
EJER_UDV_ADR varchar 35 Adm/Ejers udvidet adresse
EJER_POSTADR varchar 35 Adm/Ejers postadresse
EJER_KOEBESUM bigint 8 Ejers købesum
OPRET_TS smalldatetime 4 Tidsstempling oprettelse hos OIS
AENDR_TS smalldatetime 4 Tidsstempling rettelse hos OIS
EJER_ANDEL_TAEL int 4 Ejerandel, tæller
EJER_ANDEL_NAEV int 4 Ejerandel, nævner
EJERFORHOLD_KODE char 2 Ejerforholdskode
CRUD_ID bigint 8 Uniq ID med div. formål

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11700T Ejendomsejer
CO11700T_view Ejer view med begrænsninger af ejers navn
MemberOf Sikkerhedsobjekt