Datamodel
View: CPR_AktivKom_GeoView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
PNR decimal 9 Produktionsenheders registreringsnummer i CVR. Modulus-11 kontrolleret.
CPR char 10
Statusdato decimal 9
STATUS decimal 5 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'
STATUS_T varchar 63
Fødselsdato decimal 5
Alder int 4
Køn varchar 1
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KOMMUNE_NAVN varchar 20 Kommunenavn
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
ETAGE varchar 2 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
AdrBeskyt varchar 1
Vejviserbeskyt varchar 1
Tilflytningsdatomarkering varchar 1
Adressedato decimal 9
TilflytningskommuneDato decimal 9
FraflytningskommuneDato decimal 9
Folkekirkemarkering varchar 1
Foedselsregistreringssted varchar 20
Personnummermarkeringsdato decimal 9
MorCPR char 10
MorFoedt datetime2 8
MorMarkering varchar 1
FarCPR char 10
FarFoedt datetime2 8
FarMarkering varchar 1
UdrejseIndrejseMarkering varchar 1
ForsvundetMarkering varchar 1
UnderVaergemaalDato decimal 9
Faderskabsdato decimal 9
Civilstand varchar 1
Civilstandsdato decimal 9
AegtefaelleCPR char 10
AegtefaelleFoedt datetime2 8
AegtefaelleMarkering varchar 1
POSTNR decimal 5
Postdistrikt varchar 20
Valgretsdato varchar 13
BarnMarkering varchar 1
SupAdrMarkering varchar 1
KommunaleForholdMarkering varchar 1
FolkeregisternotatMarkering varchar 1
TidligerePersonnummerMarkering varchar 1
Faderskabsmyndighedsnavn varchar 20
Civilstandsmyndighedsnavn varchar 20
Foedestedstekst varchar 20
STILLING varchar 34
CO_Navn varchar 34
Bynavn varchar 34
Statsborgerret varchar 20
TidligereAdr varchar 65
TidligereKommune varchar 20
Fornavn varchar 8000
Efternavn varchar 8000
Adresseringsnavn varchar 8000
Standardadresse varchar 34
Lokalitet varchar 34
KontaktAadresseMarkering varchar 1
Foedselsdag date 3
HusNrGeo varchar 4
Geokodningskvalitet varchar 100
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
Lat float 8
Long float 8
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
CPR_AktivKom_Geo