Datamodel
View: CVRProduktionsEnhedView
Version:
CVR enheder produktion med koder oversat
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
CVRNR bigint 8 Juridiske enheders (virksomheders) registreringsnummer i CVR. Modulus-11 kontrolleret.
PNR bigint 8 Produktionsenheders registreringsnummer i CVR. Modulus-11 kontrolleret.
NAVN varchar 8000 Virksomhedens navn i uredigeret form på 300 tegn.
NAVN_1 varchar 34 Virksomhedsnavn i redigeret form på 3 * 34 tegn, første del.
NAVN_2 varchar 34 Virksomhedsnavn i redigeret form på 3 * 34 tegn, anden del.
NAVN_3 varchar 34 Virksomhedsnavn i redigeret form på 3 * 34 tegn, tredje del.
ADRESSE_OFFICIEL varchar 54 Virksomhedens vejnavn, husnr. mv.
BYNAVN_OFFICIEL varchar 34 Stednavn
CO_NAVN_OFFICIEL varchar 40 C/O-adresse
VEJNAVN_OFFICIEL varchar 40 Vejnavn
POSTNR_OFFICIEL bigint 8 Postnr.
POSTDIST_OFFICIEL varchar 25 Postdistrikt tilknyttet POSTNR_OFFICIEL.
CPRVALID_OFFICIEL int 4 Angiver om adressen er valid i henhold til CPRs vejregister: 1 = CPR-valid, 0 = ikke CPR-valid.
AMT_ID_OFFICIEL int 4 Regionens kode
AMT_NAVN_OFFICIEL varchar 30 Regionens navn
KOM_ID_OFFICIEL smallint 2 Kommunekode
KOM_NAVN_OFFICIEL varchar 50 Kommunenavn
VEJKODE_OFFICIEL bigint 8 Vejkode
HUSNR_FRA_OFFICIEL bigint 8 Husnr. Det startende husnr., hvis adressen ligger over et interval.
BOGST_FRA_OFFICIEL varchar 2 Bogstav tilknyttet husnr. Det startende bogstav, hvis adressen ligger over et interval.
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HUSNR_TIL_OFFICIEL bigint 8 Afsluttende husnr. i et interval.
BOGST_TIL_OFFICIEL varchar 2 Afsluttende bogstav i et interval.
ETAGE_OFFICIEL varchar 2 Etage
ETAGE varchar 4 Etage
SIDE_DOER_OFFICIEL varchar 4 Side eller dør angivelse. F. eks. 'tv.', 'th.', 'mf.'
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
ADRESSE_FRITEKST_OFFICIEL varchar 238 Fritekst-adressefelt på 7 * 34 tegn. Hvis udfyldt, så er adressen er ikke CPR-valid.
AJDATO_ADRESSE_OFFICIEL varchar 8 Ajourføringsdato for nuværende adresse.
ENH_AJDATO varchar 8 Dag, måned, år for seneste ajourføring.
ANT_INCL_EJERE int 4 Antal ansatte inkl. ejere.
REKLAME_BESKYT bit 1 Reklamebeskyttelse
VIRKFORM_ID smallint 2 Kode til beskrivelse af virksomhedsformen (driftformen).
ANT_AARSV int 4 Antal årsværk
ANT_ANS int 4 Antal ansatte
ANS_DATALEVERANDOER varchar 3 Ansvarlig dataleverandør
VIRKFORM_TEKST_LANG varchar 210 Tekstbeskrivelse af VIRKFORM_ID.
KRED_STATUS int 4 Angiver, hvor langt man er i forløbet i en eventuel kreditsag sag (KRED_TILSTAND_TEKST).
KRED_OPL_TYPE int 4 Kreditoplysningstype: 1. Tvangsakkord, 3. Konkurs.
KRED_TILSTAND_TEKST varchar 150 Kredittilstand
ANT_BESK_ATP int 4 Antal ansatte i alt (på den juridiske enhed) på baggrund af indbetalinger til ATP.
ENH_STARTDATO varchar 8 Virksomhedens startdato.
ATP_AAR smallint 2 Angiver, hvilket år, de seneste tal fra ATP stammer fra.
ATP_KVARTAL int 4 Angiver, hvilket kvartal, de seneste tal fra ATP stammer fra.
BRANCHE int 4 6-cifret kode hovedbranchen, jf. DB03 (skifter snart til DB07) og NACE. Se www.dst.dk.
BRANCHE_1 int 4 6-cifret kode første bibranche, jf. DB03 (skifter snart til DB07) og NACE. Se www.dst.dk.
BRANCHE_2 int 4 6-cifret kode anden bibranche, jf. DB03 (skifter snart til DB07) og NACE. Se www.dst.dk.
BRANCHE_3 int 4 6-cifret kode tredje bibranche, jf. DB03 (skifter snart til DB07) og NACE. Se www.dst.dk.
BRANCHETEKST_1 varchar 130 Tekstombrudt forklaring af BRANCHE, første del.
BRANCHETEKST_2 varchar 130 Tekstombrudt forklaring af BRANCHE, anden del.
BRANCHETEKST_3 varchar 130 Tekstombrudt forklaring af BRANCHE, tredje del.
TELEFONNUMMER varchar 250 Telefonnummer
TELEFAX varchar 250 Telefaxnummer
E_MAIL varchar 250 E-mail-adresse.
ARBEJDSGIVER varchar 1 Registreret for ATP eller A-skat hos SKAT.
STR_KODE varchar 100 Interval med antal ansatte (B til M) beregnet på baggrund af indbetalt ATP-beløb.
STR_KODE_EJERE varchar 100 Interval med antal ansatte inkl. ejere (B til M) beregnet på baggrund af indbetalt ATP-beløb.
HOVEDAFD bit 1 Hovedafdeling
STR_KODE_JUR_PAA_P varchar 1 Størrelseskode på p-enhed
ANT_ANS_JUR_PAA_P int 4 Antal ansatte på p-enhed
ANTAL_PROD_ENH int 4 Angivelse af antal produktionsenheder tilknyttet CVRNR.
ENH_SLUTDATO varchar 8 Virksomhedens slutdato.

Dependencies

Navn Beskrivelse
CVR_JUR_ENH Juridiske enheder
CVR_PROD_ENH Produktionsenheder