Datamodel
View: CVR_FADView
Version:
View med Fuldt ansvarlige enheder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
modifikationsstatus varchar 50 Mulige værdier: ny, modificeret, umodificeret, fjernet
deltagernummer bigint 8
ajourfoeringsdato datetime 8
deltagelseGyldigFra datetime 8
cvrnr bigint 8 Juridiske enheders (virksomheders) registreringsnummer i CVR
pnr bigint 8
deltagertype varchar 100 Fuldt ansvarlig deltagertype
id bigint 8 Uniq ID for CVR_FADView
navn varchar 300
personstatus varchar 145
rolle varchar 30
beliggenhedsadresse_gyldigFra datetime 8
beliggenhedsadresse_vejnavn varchar 40
beliggenhedsadresse_vejkode bigint 8
beliggenhedsadresse_husnummerFra bigint 8
beliggenhedsadresse_husnummerTil bigint 8
beliggenhedsadresse_bogstavFra varchar 2
beliggenhedsadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_etage varchar 2 Etage for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_sidedoer varchar 4 Side/dørnummer for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postnr bigint 8 Postnummer for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postdistrikt varchar 25 Postdistrikt for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_bynavn varchar 34 Bynavn for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postboks bigint 8 Postboks for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_coNavn varchar 40 C/O-navn for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_adresseFritekst varchar 238 Fritekstsadresse for beliggenhedsadresse. Fritekst-adressefelt på 7 * 34 tegn.
kommune_kode smallint 2
kommune_tekst varchar 50
vejkode varchar 4
hus_nr varchar 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
CVR_FAD Fuldtansvarlige deltagere og deres relation til en virksomhed