Datamodel
View: CVR_JUR_ENHKomGeoView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
modifikationsstatus varchar 50 Mulige værdier: ny, modificeret, umodificeret, fjernet
cvrnr bigint 8 Juridiske enheders (virksomheders) registreringsnummer i CVR
livsforloeb_startdato datetime 8 Virksomhedens startdato for livsforløb
livsforloeb_ophoersdato datetime 8
ajourfoeringsdato datetime 8
reklamebeskyttelse bit 1
navn_gyldigFra datetime 8 Startdato for navn på virksomhed
navn_tekst varchar 8000 Navn på virksomhed
beliggenhedsadresse_gyldigFra datetime 8
beliggenhedsadresse_vejnavn varchar 40
beliggenhedsadresse_vejkode bigint 8
belig_adresse_husnummerFra bigint 8
belig_adresse_husnummerTil bigint 8
beliggenhedsadresse_bogstavFra varchar 2
beliggenhedsadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_etage varchar 2 Etage for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_sidedoer varchar 4 Side/dørnummer for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postnr bigint 8 Postnummer for beliggenhedsadresse
belig_adresse_postdistrikt varchar 25
beliggenhedsadresse_bynavn varchar 25 Bynavn for beliggenhedsadresse
kommune_kode smallint 2
kommune_tekst varchar 50
beliggenhedsadresse_postboks bigint 8 Postboks for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_coNavn varchar 40 C/O-navn for beliggenhedsadresse
belig_adresse_adr_Fritekst varchar 238
postadresse_gyldigFra datetime 8 Startdato for postadresse
postadresse_vejnavn varchar 40 Vejnavn for postadresse
postadresse_vejkode bigint 8 Vejkode for postadresse
postadresse_husnummerFra bigint 8 Fra-nummer for postadresse
postadresse_husnummerTil bigint 8 Til-husnummer for postadresse
postadresse_bogstavFra varchar 2 Fra-husbogstav for postadresse
postadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for postadresse
postadresse_etage varchar 2 Etage for postadresse
postadresse_sidedoer varchar 4
postadresse_postnr bigint 8
postadresse_postdistrikt varchar 25
postadresse_bynavn varchar 25
postadresse_kommune_kode smallint 2
postadresse_kommune_tekst varchar 50
postadresse_postboks bigint 8
postadresse_coNavn varchar 40
postadresse_adresseFritekst varchar 238
virksomhedsform_gyldigFra datetime 8
virksomhedsform_kode smallint 2
virksomhedsform_tekst varchar 210
virk_form_ans_Datalev varchar 3
hovedbranche_gyldigFra datetime 8
hovedbranche_kode int 4
hovedbranche_tekst varchar 130
bibranche1_gyldigFra datetime 8
bibranche1_kode int 4
bibranche1_tekst varchar 130
bibranche2_gyldigFra datetime 8
bibranche2_kode int 4
bibranche2_tekst varchar 130
bibranche3_gyldigFra datetime 8
bibranche3_kode int 4
bibranche3_tekst varchar 130
telefonnummer_gyldigFra datetime 8
telefonnummer_kontaktoplysning varchar 250
telefax_gyldigFra datetime 8
telefax_kontaktoplysning varchar 250
email_gyldigFra datetime 8
email_kontaktoplysning varchar 250
kreditoplysning_gyldigFra datetime 8
kreditoplysning_tekst varchar 150
aarsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for årsbeskæftigelse
aarsbes_antalAnsatte int 4
aarsbes_antAnsatteInterval varchar 100
aarsbes_antalAarsvaerk int 4
aarsbes_antAarsvaerkInterval varchar 100
aarsbes_antalInclEjere int 4
aarsbes_antInclEjereInterval varchar 100
kvartalsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_kvartal smallint 2 Kvartalsnummer for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbes_antAnsatte int 4
kvartalsbes_antAnsatteInterval varchar 100
kvartalsbes_antalAarsvaerk int 4
kvartalsbes_antAarsvaerkInterval varchar 300
maanedsbeskaeftigelse_aar smallint 2
maanedsbeskaeftigelse_maaned smallint 2
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 300
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 300
produktionsenheder varchar -1
deltagere varchar -1
produktionsenheder_gyldigFra datetime 8
TilNaermetHusNr varchar 4
Geokodningskvalitet varchar 100
KoorNord float 8 NorthingKoordinat
KoorOest float 8 OestKoordinat
Lat float 8
Long float 8
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
vejkode varchar 4
hus_nr varchar 4
husnr varchar 4
ADR2 varchar 73 Adresselinie 2
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
CVR_JUR_ENHGeo
Kom2Vej Sammenhæng mellem kommune / vejkode og vejnavn