Datamodel
View: CVR_PROD_ENHView
Version:
View med Produktionsenheder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
modifikationsstatus varchar 50 Mulige værdier: ny, modificeret, umodificeret, fjernet
pnr bigint 8
livsforloeb_startdato datetime 8 Virksomhedens startdato for livsforløb
livsforloeb_ophoersdato datetime 8
ajourfoeringsdato datetime 8
virksomhed_gyldigFra datetime 8
virksomhed_cvrnr bigint 8
reklamebeskyttelse bit 1
navn_gyldigFra datetime 8 Startdato for navn på virksomhed
navn_tekst varchar 8000 Navn på virksomhed
navn_tekst_Soeg varchar 300
beliggenhedsadresse_gyldigFra datetime 8
beliggenhedsadresse_vejnavn varchar 40
beliggenhedsadresse_vejkode bigint 8
beliggenhedsadresse_husnummerFra bigint 8
beliggenhedsadresse_husnummerTil bigint 8
beliggenhedsadresse_bogstavFra varchar 2
beliggenhedsadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_etage varchar 2 Etage for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_sidedoer varchar 4 Side/dørnummer for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postnr bigint 8 Postnummer for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_postdistrikt varchar 25 Postdistrikt for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_bynavn varchar 34 Bynavn for beliggenhedsadresse
kommune_kode smallint 2
kommune_tekst varchar 50
beliggenhedsadresse_postboks bigint 8 Postboks for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_coNavn varchar 40 C/O-navn for beliggenhedsadresse
beliggenhedsadresse_adresseFritekst varchar 238 Fritekstsadresse for beliggenhedsadresse. Fritekst-adressefelt på 7 * 34 tegn.
postadresse_gyldigFra datetime 8 Startdato for postadresse
postadresse_vejnavn varchar 40 Vejnavn for postadresse
postadresse_vejkode bigint 8 Vejkode for postadresse
postadresse_husnummerFra bigint 8 Fra-nummer for postadresse
postadresse_husnummerTil bigint 8 Til-husnummer for postadresse
postadresse_bogstavFra varchar 2 Fra-husbogstav for postadresse
postadresse_bogstavTil varchar 2 Til-husbogstav for postadresse
postadresse_etage varchar 2 Etage for postadresse
postadresse_sidedoer varchar 4
postadresse_postnr bigint 8
postadresse_postdistrikt varchar 25
postadresse_bynavn varchar 34
postadresse_kommune_kode smallint 2
postadresse_kommune_tekst varchar 50
postadresse_postboks bigint 8
postadresse_coNavn varchar 40
postadresse_adresseFritekst varchar 238
hovedbranche_gyldigFra datetime 8
hovedbranche_kode int 4
hovedbranche_tekst varchar 130
bibranche1_gyldigFra datetime 8
bibranche1_kode int 4
bibranche1_tekst varchar 130
bibranche2_gyldigFra datetime 8
bibranche2_kode int 4
bibranche2_tekst varchar 130
bibranche3_gyldigFra datetime 8
bibranche3_kode int 4
bibranche3_tekst varchar 130
telefonnummer_gyldigFra datetime 8
telefonnummer_kontaktoplysning varchar 250
telefax_gyldigFra datetime 8
telefax_kontaktoplysning varchar 250
email_gyldigFra datetime 8
email_kontaktoplysning varchar 250
aarsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for årsbeskæftigelse
aarsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4 Antal ansatte i virksomheden opgjort over hele året
aarsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 100 Interval for antal ansatte for årsbeskæftigelse
aarsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4 Antal årsværkfor årsbeskæftigelse
aarsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 100 Interval for antal årsværk for årsbeskæftigelse
aarsbeskaeftigelse_antalInclEjere int 4 Antal ansatte inklusiv ejerefor årsbeskæftigelse
aarsbeskaeftigelse_antalInclEjereInterval varchar 100 Interval for antal ansatte inklusiv ejerefor årsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_aar smallint 2 Årstal for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_kvartal smallint 2 Kvartalsnummer for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4 Antal ansatte for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 300 Interval for antal ansatte for kvartalsbeskæftigelse
kvartalsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4
kvartalsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 300
maanedsbeskaeftigelse_aar smallint 2
maanedsbeskaeftigelse_maaned smallint 2
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatte int 4
maanedsbeskaeftigelse_antalAnsatteInterval varchar 300
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerk int 4
maanedsbeskaeftigelse_antalAarsvaerkInterval varchar 300
hovedafdeling bit 1
deltagere varchar -1
vejkode varchar 4
hus_nr varchar 4
ADR2 varchar 73 Adresselinie 2

Dependencies

Navn Beskrivelse
CVR_PROD_ENH Produktionsenheder