Datamodel
View: ESREjendomView
Version:
ESR ejendom med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ESR_EJENDOM_ID int 4 Uniq ID for ESREjendomView
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KOMMUNE varchar 36
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VEJ varchar 40 Vejnavn
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
ETAGE varchar 3 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
MODEREJD_NR int 4 Ejendomsnr ejerlejl. hører til
EJD_BELIGGENHED varchar 32 Ejendommens adr. i klartekst
EJD_MATR_ARL_SAML int 4 Ejd. samlede matrikulære areal
EJD_MATR_VEJ_ARL int 4 Heraf vejareal ialt

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11500T ESR Ejendom
CO41500T Vejnavn
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region