Datamodel
View: ESRMatEjdView
Version:
ESR konvertering mellem matrikel til ejendom
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
EJD_BELIGGENHED varchar 32 Ejendommens adr. i klartekst
MODEREJD_NR int 4 Ejendomsnr ejerlejl. hører til
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse
VUR_BENYT_KODE_T varchar 68
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
KOMMUNE_NAVN varchar 36 Kommunenavn
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
MatrNR varchar 10 Matrikelnummer
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode
MATR_ART_KODE_T varchar 68

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11400T ESR Kodeværdi
CO15500T SVUR Kodeværdi
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region
Mat2Ejd Sammenhæng mellem matrikel- og ejendomsnr fra ESR