Datamodel
View: ESRMatrikelView
Version: 2.0.0
ESR matrikel med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ESR_MATR_ID int 4 Uniq ID for ESRMatrikelView
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
Kommune varchar 36 Sammenhæng mellem kommune og region
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
EJERLAV_KODE smallint 2 Kom. ejerlavskode matrikler
EJERLAV_TEKST varchar 16 Kommunalt ejerlavs navn
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 40 Navn på ejerlav
MATR_NR smallint 2 4-cifret matrikelnr
MatrNr varchar 10
MATR_BOGSTAV char 3 Bogstav for matriklen på ejd.
DELNR char 3 Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer
OPDELINGSNR char 3 ESR opdelingsnummer
EJERLEJL_NR varchar 8 Ejerlejligheds-nummer
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode
MATR_ART_KODE_T varchar 68
MATR_VIGTIG char 1 Ejd. vigtigste matrikel.
MATR_VIGTIG_T varchar 68
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter
MATR_VEJ_ARL int 4 Matriklens vejareal
APPROB_DATO varchar 10 Approbationsdato
ZONE_KODE char 1 Matriklens zone-kode
ZONE_KODE_T varchar 68
HOVEDNOT_KODE char 1 Matriklens noteringskode
HOVEDNOT_KODE_T varchar 68
UDV_NOT_KODE char 1 Udvidet noteringskode
UDV_NOT_KODE_T varchar 68
ADG_VEJ_KODE int 4 Matriklens vejadgang
SKOVNOT_KODE char 1 Skovnoteringskode
SKOVNOT_KODE_T varchar 68
JORDRENTENOT_KODE char 1 Jordrentenoteringskode fra KMS
JORDRENTENOT_KODE_T varchar 68
DIV_ARL_TYPE char 1 Supplerende opl. matr vejareal
DIV_ARL_TYPE_T varchar 68
BFE_NUMMER int 4
EJENDOMS_TYPE varchar 5
FREMMED_KOMMUNE varchar 1

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11300T ESR Komunal ejerlav
CO11400T ESR Kodeværdi
CO11800T ESR Matrikelstykke
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region
UniqEjerlav Sammenhæng mellem landsejerlav og landsejerlavskode