Datamodel
View: FLodAndelView
Version:
Fælleslod andele. Beskriver de matrikelnr. der har andel i fælleslodden
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
FLS_LANDSEJERLAV_KODE int 4 Fællesloddens landsejerlavskode
FLS_TESSERA_NR int 4 Fællesloddens tesseranummer
FLS_MATR_IDENT varchar 8 Fællesloddens matrikelnummer
KomEjdNr varchar 30 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
HOVEDNOT_NR int 4 Hovednoteringsnummer
HOVEDNOT_KODE varchar 100 Matriklens noteringskode
HOVEDNOT_KODE_T varchar 100
M_KOMMUNE_NR int 4 Beliggenhedskommunes kommunenummer
M_KOMMUNE_NAVN varchar 80 Matrikelnummerets beliggenhedskommune
E_KOMMUNE_NR smallint 2 Ejendommens kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 80 Navn på ejerlav
MATR_IDENT varchar 8 Matrikelnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LOD_ANT int 4 Antal lodder
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter
BEREGNING varchar 10 Metode til beregning af areal
BEREGNING_T varchar 19
VEJ_ARL int 4 Vejareal
VEJ_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vejareal
VEJ_ARL_KODE_T varchar 11
VAND_ARL int 4 Vandareal
VAND_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vandareal
VAND_ARL_KODE_T varchar 19
FREDSKOV_ARL int 4 Fredsskovsareal
SKOVNOT_KODE varchar 20 Skovnoteringskode
SKOVNOT_KODE_T varchar 20
KLIT_ARL int 4 Klitareal
KLITNOT_KODE varchar 20 Klitnotering
KLITNOT_KODE_T varchar 20
STRAND_ARL int 4 Strandareal
STRANDNOT_KODE varchar 20 Strandnoteringskode
STRANDNOT_KODE_T varchar 20
JORDRENTENOT_KODE varchar 20 Jordrentenoteringskode fra KMS
JORDRENTENOT_KODE_T varchar 20
ANVENDSTATUS_KODE int 4 Anvendelse. Notering om blokering / Notering om lejemål
ANVENDSTATUS_KODE_T varchar 16
ARL_BET varchar 50 Beskrivelse af matrikelnummeret
SKELSAG_NR int 4 Journalnummer for skelsagsforretning
SUPMSAG_NR int 4 KMS journalnummer ved supplerende målinger
SAGS_NR varchar 12 KMS journalnummer
AFSLUT_DATO varchar 30 Dato for sagens afslutning
AFSLUT_AARSAG varchar 1 Årsagen til sagens afslutning hos KMS

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO79200T Fællesloder
KMSEjdMatrikelView - Brug KMSMatrikelView i stedet for