Datamodel
View: FLodView
Version: 2.0.0
Fælleslod med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 80 Navn på ejerlav
FLS_TESSERA_NR int 4 Fællesloddens tesseranummer
FLS_MATR_IDENT varchar 8 Fællesloddens matrikelnummer

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO77900T Ejerlav
CO79200T Fællesloder
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR