Datamodel
View: GIS_NyBBR_AdgAdrView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
AdgAdr_id char 36 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
Adressepunkt_id char 36 Identificerer Adressepunkt CO43200T
SagAdr_id char 36
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HusNr char 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HUSNR_TAL int 4
HUSNR_BOGSTAV char 1
VEJ_NAVN char 40 Vejnavn langt
EntydigVej smallint 2 Entydig vej
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn char 20 Postdistrikt
SupBynavn char 50
BygNavn char 34 Navnet på lokaliteten
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
MatrNr char 10
Delnr char 3
Opdelingsnr char 3
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
TxtRetn decimal 9 Retning
TxtPlacer char 1 Placering
DDKNcelle100m char 15 DDKN celle 100 m
DDKNcelle1km char 15 DDKN celle 1 km
DDKNcelle10km char 15 DDKN celle 10 km
AdrPktKilde char 1 AdresseGeometriKilde
AdrPktTekStd char 2 Kode for teknisk standard for geometridata
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato
OprettelsesDato datetime 8 OprettelsesDato er af adresse
IKrafttraedDato datetime 8 Ikrafttrædelsesdato
SenesteAendrDato datetime 8 Dato for adressens seneste ændring
NedlaegDato datetime 8 Nedlæggelsesdato
AdrPktNoejagtigKls char 1 Nøjagtighedsklasse af AdgangsAdresseGeometri
ESDH_Ref char 127 ESDH Reference
KomFelt1 char 3 Kommunalt felt
KomFelt2 char 3 Kommunalt felt
KomFelt3 char 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
Aendr_Funk char 40 Rettelser
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_AdgAdrView Adgangsadresser fra NyBBR