Datamodel
View: GIS_NyBBR_ByggesagView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Byggesag_id char 36
Grund_id char 36 Identificerer grund CO40000T
BYGGESAG_DATO datetime 8 Sagsdato fra CS
BYGGESAG_LITRA char 1 Litra fra CS
SagsNr char 32 Sagsnummer
BYGGETILL_DATO datetime 8 Byggetilladelsesdato
ForvPaabegyndDato datetime 8 Forventet påbegyndt dato
PAABEGYND_DATO datetime 8 Påbegyndelsesdato
IBRUG_TILLAD_DATO datetime 8 Ibrugtagnings tilledelsesdato
DELVIS_IBRUG_DATO datetime 8 Seneste delvise ibrugtagnings tilladelses dato
Henlaeggelse datetime 8 Henlæggelsesdato
BYG_ARL_FAERDIG int 4 Ikke ajourført bygningsareal
ForvFuldforetDato datetime 8 Forventet fuldført dato
FULDFOERT_DATO datetime 8 Dato for fuldført byggeri
BYGGESAG_KODE smallint 2 Byggesagskode
BYGGESAG_KODE_T char 61
ANMELDELSE_DATO datetime 8 Anmeldelse af byggearbejdet
AnmeldAfNedrDato datetime 8 Dato for udstedelse af nedrivningstilladelses
NEDRIVNING_DATO datetime 8 Dato for gennemført nedrivning
BYG_ARL_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort bygareal
LEJL_ANT_FORE_FAER int 4 Antal foreløbig færdiggjorte lejligheder
VAER_ANT_FORE_FAER int 4 Foreløbig færdiggjort antal vær.
BygherreForhold smallint 2 Byggesags bygherreforhold
BygherreForhold_T char 136
AnsoegningModt datetime 8 Byggesags ansøgning modtaget
FyldestgoerendeAnsModt datetime 8 Dato for fyldestgørende ansøgning
NaboOrientering datetime 8 Dato for naboorientering
FaerdigBehNaboOrient datetime 8 Dato for færdigbehandling af naboorientering
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_ByggesagView Byggesager NyBBR