Datamodel
View: GIS_NyBBR_EjerskabView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Ejerskab_id char 36 Identificerer ejerskab CO41000T
EntitetsType smallint 2 Ejerskab entitetstype
EntitetsType_T char 14
BbrId char 36 Identifikation for recorden
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn char 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
eRef char 36 Reserveret til Ejendomsreference
MereEnd1EjerLej char 1 Kode for mere end 1 Ejerlejllighed
MereEnd1EjerLej_T char 16
EjerlejNr char 8 Ejerskab ejerlejlighedsnummer
ESRArtskode smallint 2 Ejerskabs artskode
ESRArtskode_T char 44
TinglystAreal int 4 Tinglyst areal af ejerlejligheden
EJERFORHOLD_KODE smallint 2 Ejerforholdskode
EJERFORHOLD_KODE_T char 133
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
ObjStatus_T char 24
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_EjerskabView Ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)