Datamodel
View: GIS_NyBBR_EnhedView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ois_id int 4 Identificerer OIS CO43300T
Enhed_id char 36 Identificerer enhed CO40400T
Bygning_id char 36 Bygnings identifikation CO40100T
CRUD_ID float 8 Uniq ID med div. formål
ByggeSag_id char 36 Identificerer byggesag CO40900T
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn char 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
BYG_NR varchar 3 Bygningsnummer
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN char 40 Vejnavn langt
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HusNr char 4 Husnummer uden foranstillede '0'
Etagebetegn char 2 Etagebetegnelse
ETAGE char 3 Etage
SIDE_DOERNR char 4 Sidebetegnelse/dørnr.
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn char 20 Postdistrikt
SupBynavn char 50
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
ObjStatus_T char 18
NyByg smallint 2 Nybyggeri
REF_Enhed_id char 36 Reference til enhed
ENH_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode enhed
ENH_ANVEND_KODE_T char 130
Klassifikation smallint 2 Klassifikation
Klassifikation_T char 1
AnvKonvKilde smallint 2 Anvendelseskildekode
AnvKonvKilde_T char 1
BOLIGTYPE_KODE char 1 Boligtype
BOLIGTYPE_KODE_T char 87
BOLIG_KONDEM smallint 2 Kondemneret bolig
BOLIG_KONDEM_T char 27
IdentOpretDato datetime 8 Identifikationsoprettelse
ENH_ARL_SAML int 4 Samlet areal
BEBO_ARL int 4 Beboelsesareal
ENH_ERHV_ARL int 4 Areal til erhverv enhed
KILDE_ARL_KODE smallint 2 Kode for kilde til areal
KILDE_ARL_KODE_T char 45
VAERELSE_ANT smallint 2 Antal værelser i enhed
TOILET_KODE char 1 Toiletforhold
TOILET_KODE_T char 78
BAD_KODE char 1 Badeforhold
BAD_KODE_T char 48
KOEKKEN_KODE char 1 Køkkenforhold
KOEKKEN_KODE_T char 45
ENERGI_KODE char 1 Energiforsyning
ENERGI_KODE_T char 29
ENH_UDLEJ1_KODE char 1 Udlejningsforhold 1
ENH_UDLEJ1_KODE_T char 1
HusLeje int 4 Årlig husleje i kr.
HuslejeOplysDato datetime 8 Dato for oplysning af husleje
AndetAreal int 4 Andet areal
GodkTomBoligGL smallint 2 Godkendt tom bolig Gl.
LOVLIG_ANVEND_KODE char 1 Lovlig anvendelse
LOVLIG_ANVEND_KODE_T char 69
DispTidsbegraensetDato datetime 8 Årstal for dispensation for helårsbeboelse i sommerhusområde.
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T char 58
ENH_DEL_IBRUG_DATO datetime 8 Delvis ibrugtagningsdato
ENH_UDLEJ2_KODE char 1 Udlejningsforhold 2
ENH_UDLEJ2_KODE_T char 18
OFF_STOETTE_KODE char 2 Kode for offentlig støtte
OFF_STOETTE_KODE_T char 30
IndflytDato datetime 8 Indflytningsdato
GodkTomBolig smallint 2 Godkendt tom bolig
GodkTomBolig_T char 35
VARMEINSTAL_KODE char 2 Varmeinstallation
VARMEINSTAL_KODE_T char 77
OPVARMNING_KODE char 1 Opvarmningsmiddel
OPVARMNING_KODE_T char 46
VARME_SUPPL_KODE char 2 Supplerende varmeinstallation
VARME_SUPPL_KODE_T char 43
FaellesAdgArealAndel int 4 Fælles adgangsareals andel
AabenOverdaekAreal int 4 Areal af åben overdækning
LukOverdaekAreal int 4 Areal for lukkede overdækninger
VAER_ERHV_ANT smallint 2 Antal værelser til erhverv
AntVandskylToilleter smallint 2 Antal vandskyllede Toiletter
AntBadevaerelser smallint 2 Antal badeværelser
KomFelt1 char 3 Kommunalt felt
KomFelt2 char 3 Kommunalt felt
KomFelt3 char 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr char 24 Journalnummer
ESDH_Ref char 19 ESDH Reference
SikKlas smallint 2 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T char 59
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato
EnhAdr_id char 36 Identificerer Enhedsadresse CO42100T
AdgAdr_id char 36 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
Etage_id char 36 Identificerer etage CO40500T
Opgang_id char 36 Identificerer Opgang CO40200T

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_EnhedView Enheder i NyBBR