Datamodel
View: GIS_NyBBR_EtageView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Etage_id char 36 Identificerer etage CO40500T
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn char 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
BYG_NR smallint 2 Bygningsnummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN char 40 Vejnavn langt
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HusNr char 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn char 20 Postdistrikt
SupBynavn char 50
Etagebetegn char 2 Etagebetegnelse
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
NyByg smallint 2 Nybyggeri
CRUD_ID float 8 Uniq ID med div. formål
ByggeSag_id char 36 Identificerer byggesag CO40900T
EtageStam_id char 36
Bygning_id char 36 Bygnings identifikation CO40100T
SamletAreal int 4 Samlet areal, etage
TAGETAGE_ARL_UDNYT int 4 Udnyttet tagetage - areal
KAELDER_ARL_U_125M int 4 Kælderareal med loft < 1,25 m over terræn
KaeldArlLovigBebo int 4 Areal af lovlig beboelse i delvis frilagt kælder
AdgangsAreal int 4 Adgangs areal
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T char 58
KomFelt1 char 3 Kommunalt felt
KomFelt2 char 3 Kommunalt felt
KomFelt3 char 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr char 15 Journalnummer
ESDH_Ref char 19 ESDH Reference
SikKlas smallint 2 Sikkerhedsklassifikation
OPRET_TS datetime 8 Tidsstempling oprettelse hos OIS
AENDR_TS datetime 8 Tidsstempling rettelse hos OIS
Aendr_Funk char 40 Rettelser
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
EtageType smallint 2 Etage type
EtageType_T char 13
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_EtageView Etager i bygning i NyBBR