Datamodel
View: GIS_NyBBR_TekniskAnlaegView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
Tekniskanlaeg_id char 36 Identificerer tekniskanlæg CO40700T
bygning_id char 36
ByggeSag_id char 36 Identificerer byggesag CO40900T
grund_id char 36
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomNavn char 40 Navn på kommunen
ESREjdNr char 6 Ejendomsnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 9 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
Landsejerlavkode int 4
Landsejerlavkode_T char 40
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
KomEjerlavKode_T char 16
MatrNr char 10
Delnr char 3
Opdelingsnr char 3
Matr_art_kode smallint 2
Matr_art_kode_T char 44
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VejKode char 4 Vejkode
VEJ_NAVN char 40 Vejnavn langt
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HusNr char 4 Husnummer uden foranstillede '0'
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn char 20 Postdistrikt
SupBynavn char 50
eRef char 36 Reserveret til Ejendomsreference
Tek_Nr smallint 2 Nummer for tekniskanlæg
ObjStatus smallint 2 Objektstatus
ObjStatus_T char 24
NyByg smallint 2 Nybyggeri
BYG_NR varchar 3 Bygningsnummer
Bygningsnr char 3 Bygningsnummer
TilnaermetAdr smallint 2 Tilnærmet adresse for tekniskanlæg
Klassifikation smallint 2 Klassifikation
Klassifikation_T char 57
FabrikatType char 50 Fabrikant eller type for tekniskanlæg
ExtDB char 50 Ekstern database for Tekniskanlæg
ExtNoegle char 50 Ekstern nøgle for tekniskanlæg
Etableringsaar smallint 2 Etableringsår for Tekniskanlæg
SenestTilOmBygAar smallint 2 Årstal for seneste om/tilbygning for tekniskanlæg
OlieTankPlacer char 1 Placering af olietank
OlieTankPlacer_T char 22
OlietankKilde smallint 2 Olietank kilde
OlietankKilde_T char 36
Slojfning char 2 Sløjfning af tekniskanlæg
Slojfning_T char 76
SloejfFristDato datetime 8 Sløjfningsfrists dato for tekniskanlæg
FabrikatNr char 10 Fabrikationsnummer for tekniskanlæg
TypegodkNr char 10 Typegodkendelsesnummer for tekniskanlæg
Stoerrelse int 4 Størrelse
StoerrelsesKlasse char 4 Størrelsesklasse for tekniskanlæg
StoerrelsesKlasse_T char 19
Type smallint 2 Type
Type_T char 80
Indhold smallint 2 Indhold tekniskanlæg
Indhold_T char 93
RumfangM3 int 4 Rumfang for tekniskanlæg
Areal int 4 Areal
Hoejde int 4 Højde for tekniskanlæg
EffektKW int 4 Tekniskanlægs effekt
FredningsStatus char 2 Fredningsforhold for tekniskanlæg
FredningsStatus_T char 1
BygPktNoejagtigKls char 2 Geometrinøjagtighedsklasse
BygPktNoejagtigKls_T char 2
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorSystem smallint 2 Koordinatsystem
KoorSystem_T char 20
SagsType char 1 Sagstype
SagsType_T char 58
KomFelt1 char 3 Kommunalt felt
KomFelt2 char 3 Kommunalt felt
KomFelt3 char 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
JourNr char 41 Journalnummer
ESDH_Ref char 32 ESDH Reference
SikKlas smallint 2 Sikkerhedsklassifikation
SikKlas_T char 60
Ophoert_ts datetime 8 Ophørt tidsstempling
Fabrikationsaar smallint 2 Fabrikationsår for tekniskanlæg
Materiale char 2 Materiale for tekniskanlæg
Materiale_T char 30
InvendigBeskyt char 2
InvendigBeskyt_T char 18
InvendigBeskytDato datetime 8
CETypegodk char 50 CEmærke for tekniskanlæg
Gyldighedsdato datetime 8 Gyldighedsdato

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_TekniskAnlaegView Tekniskeanlæg i NyBBR fx. olietanke