Datamodel
View: KMSMatView
Version:
Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
HOVEDNOT_NR int 4 Hovednoteringsnummer
HOVEDNOT_KODE varchar 100 Matriklens noteringskode
M_KOMMUNE_NR int 4 Beliggenhedskommunes kommunenummer
E_KOMMUNE_NR smallint 2 Ejendommens kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
MATR_IDENT varchar 8 Matrikelnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LOD_ANT int 4 Antal lodder
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter
BEREGNING varchar 10 Metode til beregning af areal
VEJ_ARL int 4 Vejareal
VEJ_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vejareal
VAND_ARL int 4 Vandareal
VAND_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vandareal
FREDSKOV_ARL int 4 Fredsskovsareal
SKOVNOT_KODE varchar 20 Skovnoteringskode
KLIT_ARL int 4 Klitareal
KLITNOT_KODE varchar 20 Klitnotering
STRAND_ARL int 4 Strandareal
STRANDNOT_KODE varchar 20 Strandnoteringskode
JORDRENTENOT_KODE varchar 20 Jordrentenoteringskode fra KMS
ANVENDSTATUS_KODE int 4 Anvendelse. Notering om blokering / Notering om lejemål
ARL_BET varchar 50 Beskrivelse af matrikelnummeret
SKELSAG_NR int 4 Journalnummer for skelsagsforretning
SUPMSAG_NR int 4 KMS journalnummer ved supplerende målinger
SAGS_NR varchar 12 KMS journalnummer
AFSLUT_DATO varchar 30 Dato for sagens afslutning
AFSLUT_AARSAG varchar 1 Årsagen til sagens afslutning hos KMS

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO77800T Samlet fast ejendom
CO77900T Ejerlav
CO78400T Jordrente
CO78700T Fredskov
CO78800T Strandbeskyttelse
CO78900T Klitfredning
CO79100T Arealtype
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR