Datamodel
View: KMSMatrikelView
Version:
Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KomEjdNr varchar 30 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
HOVEDNOT_NR int 4 Hovednoteringsnummer
HOVEDNOT_KODE varchar 1 Matriklens noteringskode
HOVEDNOT_KODE_T varchar 33
M_KOMMUNE_NR int 4 Beliggenhedskommunes kommunenummer
M_KOMMUNE_NAVN varchar 80 Matrikelnummerets beliggenhedskommune
E_KOMMUNE_NR smallint 2 Ejendommens kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 80 Navn på ejerlav
MATR_IDENT varchar 8 Matrikelnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LOD_ANT int 4 Antal lodder
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter
BEREGNING varchar 10 Metode til beregning af areal
BEREGNING_T varchar 19
VEJ_ARL int 4 Vejareal
VEJ_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vejareal
VEJ_ARL_KODE_T varchar 11
VAND_ARL int 4 Vandareal
VAND_ARL_KODE varchar 10 Beregning mm. af vandareal
VAND_ARL_KODE_T varchar 19
FREDSKOV_ARL int 4 Fredsskovsareal
SKOVNOT_KODE varchar 20 Skovnoteringskode
SKOVNOT_KODE_T varchar 20
KLIT_ARL int 4 Klitareal
KLITNOT_KODE varchar 20 Klitnotering
KLITNOT_KODE_T varchar 20
STRAND_ARL int 4 Strandareal
STRANDNOT_KODE varchar 20 Strandnoteringskode
STRANDNOT_KODE_T varchar 20
JORDRENTENOT_KODE varchar 20 Jordrentenoteringskode fra KMS
JORDRENTENOT_KODE_T varchar 20
ANVENDSTATUS_KODE int 4 Anvendelse. Notering om blokering / Notering om lejemål
ANVENDSTATUS_KODE_T varchar 16
ARL_BET varchar 50 Beskrivelse af matrikelnummeret
SKELSAG_NR int 4 Journalnummer for skelsagsforretning
SUPMSAG_NR int 4 KMS journalnummer ved supplerende målinger
SAGS_NR varchar 12 KMS journalnummer
AFSLUT_DATO varchar 30 Dato for sagens afslutning
AFSLUT_AARSAG varchar 1 Årsagen til sagens afslutning hos KMS

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO77800T Samlet fast ejendom
CO77900T Ejerlav
CO78100T Kommune
CO78400T Jordrente
CO78700T Fredskov
CO78800T Strandbeskyttelse
CO78900T Klitfredning
CO79100T Arealtype
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR