Datamodel
View: KMSStormView
Version:
Sammenhæng mellem jordstykke og stormfald
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
STORMFALD_ID int 4 Uniq ID for KMSStormView
M_KOMMUNE_NR int 4 Beliggenhedskommunes kommunenummer
M_Kommune varchar 80 Matrikelnummerets beliggenhedskommune
E_KOMMUNE_NR smallint 2 Ejendommens kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
Ejerlav varchar 80 Ejerlav
MATR_IDENT varchar 8 Matrikelnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
SNSJOUR_NR varchar 50 Skov- og Naturstyrelsens journalnummer for stormfaldstilskud
REGISTRERING varchar 100 Kode for udbetalingsgang eller ugyldighed
UDBETALINGSDATO char 10 Dato for à konto-udbetaling for stormfald
OPHORSDATO char 10 Data for ophør af stormfaldstilskud

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO77900T Ejerlav
CO78100T Kommune
CO78500T Stormfald
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR