Datamodel
View: KRRAdresseView
Version: 1.1.0
Adresser med vejnavne
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ADRESSE_ID int 4 Uniq ID for KRRAdresseView
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KOMMUNE varchar 36
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr varchar 30 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VEJ varchar 40 Vejnavn
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
HusNr varchar 34 Husnummer uden foranstillede '0'
ETAGE char 2 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
ADR_X_KOORDINAT decimal 9 System 34 X-koordinat
ADR_Y_KOORDINAT decimal 9 System 34 Y-koordinat

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11500T ESR Ejendom
CO31000T Adressepunkt
CO31400T Vej
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region