Datamodel
View: KRRUTMAdresseView
Version:
Adresser med UTM-koordinater og kvadratnet-navne
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
ETAGE char 2 Etage
SIDE_DOERNR varchar 4 Sidebetegnelse/dørnr.
ESR_EJD_ADR int 4 Ejendomsadresse i ESR J/N
BBR_EJD_ADR int 4 Ejendomsadresse i BBR J/N
EJD_AENDR_ADR int 4 Ejendomsadresse i BBRændr. J/N
BYG_ADR int 4 Bygningsadresse i BBR J/N
BYG_AENDR_ADR int 4 Bygningsadresse i BBRændr. J/N
ENH_ADR int 4 Enhedsadresse i BBR J/N
ENH_AENDR_ADR int 4 Enhedsadresse i BBRændr. J/N
MATRIKEL_ADR int 4 Matrikeladresse J/N
ADR_X_KOORDINAT decimal 9 System 34 X-koordinat
ADR_Y_KOORDINAT decimal 9 System 34 Y-koordinat
ADR_KOOR_SAGSDATO varchar 10 Sagsdato
ADR_KOOR_REV_DATO varchar 10 Dato for seneste revision
ADR_KOOR_KLASSE char 1 Nøjagtighedsklasse
ADR_KOOR_TEK_STD char 2 Teknisk std. for Geo
ADR_RETNING int 4 Ret. vinkel for husnr.
ADR_PLACERING int 4 Tekstplac. for husnr.
ID int 4 Uniq ID for KRRUTMAdresseView
ADRESSE_ID int 4 Uniq ID for KRRUTMAdresseView
ENHEDADR_ID int 4 Uniq ID for KRRUTMAdresseView
KomEjdNr varchar 30 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
VEJ_ADRNAVN varchar 20 Vejadresseringsnavn
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HusNrNum smallint 2 Numerisk del af husnummer
HusNrLitra varchar 1 Litra til husnummer
HusAll varchar 14 Husnummer med litra, side og etage
BYNAVN varchar 34 Bynavn eller stednavn
POSTNR char 4
POSTDISTRIKT varchar 40 Postdistriktsnavn
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 40 Navn på ejerlav
MATR_IDENT varchar 7 Matrikelnummer
SOGNE_KODE char 4 Sognenummer
SOGNE_NAVN varchar 34 Sognenavn
ADR_KOOR_TEK_STD_T varchar 68
ADR_N_ETRS89 decimal 9 Northing koordinat i UTM Zone 32
ADR_E_ETRS89 decimal 9 Easting koordinat i UTM Zone 32
Enhed_id uniqueidentifier 16 Identificerer enhed CO40400T
ENH_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode enhed
ENH_ANVEND_KODE_T varchar 254
ENH_LOVLIG_ANVEND_KODE char 1
ENH_LOVLIG_ANVEND_KODE_T varchar 254
ENH_VARMEINSTAL_KODE varchar 2
ENH_VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
ENH_OPVARMNING_KODE char 1
ENH_OPVARMNING_KODE_T varchar 254
Bygning_id uniqueidentifier 16 Bygnings identifikation CO40100T
BYG_ANVEND_KODE smallint 2 Anvendelseskode bygning
BYG_ANVEND_KODE_T varchar 254
BYG_VARMEINSTAL_KODE varchar 2
BYG_VARMEINSTAL_KODE_T varchar 254
BYG_OPVARMNING_KODE char 1
BYG_OPVARMNING_KODE_T varchar 254
REGISTER_LBNR smallint 2 Løbenummer for salg af den enkelte ejendom
OMREGNINGS_DATO char 10 Angiver den gyldige dato for salget af ejendommen.
SLUTSEDDEL_DATO char 10 Datoen på slutsedlen for købet af ejendommen.
SKOEDE_DATO char 10 Datoen hvor skødet blev skrevet under.
MODTAGELSE_DATO varchar 11 Kommunens modtagelse af det grønne indberetningsskema ved salg af ejendom.
KOEBESUM_BELOEB decimal 9 Købesummen der blev aftalt ved salget af ejendommen.
KONTANT_PRIS decimal 9 Kontantprisen der er aftalt ved salg af ejendommen.
KONTANT_KOEBESUM decimal 9 Købesummen omregnet til kontant købesum.
OVERDRAGELSES_KODE_T varchar 68

Dependencies

Navn Beskrivelse
KRRAdresseView Adresser med vejnavne
OSAKAdresse