Datamodel
View: LifaUpdate.ESRAdminView
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ADMINISTRATOR_ID int 4 Uniq ID for LifaUpdate.ESRAdminView
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
ADM_NAVN varchar 90 Adm/Ejers navn
ADM_CONAVN varchar 35 Adm/Ejer C/O-navn
ADM_ADR varchar 35 Adm / Ejer adresse
ADM_UDV_ADR varchar 35 Adm/Ejers udvidet adresse
ADM_POSTADR varchar 35 Adm/Ejers postadresse
ADM_ADR_BESKYT char 1 Adminstrators adressebeskyt.
ADM_ADR_BESKYT_T varchar 68
ADM_CPR_SE_CVR numeric 9 Administrators CPR-/SE-/CVR-nr

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO11400T ESR Kodeværdi
CO11600T Administrator
ESRAdminCpr
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region