Datamodel
View: Not2ejdMatrView
Version:
Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer, matrikelnumre og ejendomsnr fra ESR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
antalMatr int 4
SFE_EJENDOMSNR int 4
M_KOMMUNE_NR smallint 2 Beliggenhedskommunes kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
MATR_IDENT varchar 7 Matrikelnummer
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
VUR_BENYT_KODE char 2 Angiver ejd. benyttelse
MATR_ART_KODE smallint 2 Den 2-cifrede artskode

Dependencies

Navn Beskrivelse
not2ejdMatr Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer, matrikelnumre og ejendomsnr fra ESR