Datamodel
View: NyBBR_AdgAdrGEOView_Aktuel
Version:
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
ADR1 varchar 52 Adresselinie 1
ADR1a varchar 54
ADR1b varchar 52
ADR2 varchar 72 Adresselinie 2
ADR2a varchar 74
ADR2b varchar 72
ADR2c varchar 73
ADR3 varchar 46 Adresselinie 3
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
VEJ_KODE_0 char 4
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HUS_NR varchar 4 Husnummer i form 001A
HUS_NR2 varchar 32
HUSNR_TAL int 4
HUSNR_BOGSTAV char 1
VejKodHusNr varchar 8
KVH varchar 12
EntydigVej tinyint 1 Entydig vej
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
BygNavn varchar 34 Navnet på lokaliteten
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
MatrNr varchar 10
TxtRetn1 decimal 9
TxtRetn360V numeric 13
TxtRetn360N numeric 13
TxtRetn2 decimal 9
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
AdgAdr_id char 36 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
AdgAdr_id2 varchar 38
Adressepunkt_id char 36 Identificerer Adressepunkt CO43200T
GeoKey varchar 11
Geokodningskvalitet varchar 100
Geometri hierarchyid -1
Geometri geometry -1
Geometri geography -1
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
Lat float 8
Long float 8
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LifaSystemID int 4

Dependencies

Navn Beskrivelse
NyBBR_AdgAdrGeo