Datamodel
View: NyBBR_AdgAdrView
Version:
Adgangsadresser fra NyBBR
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
AdgAdr_id uniqueidentifier 16 Adresse id der identificere Adresse CO42000T
Adressepunkt_id uniqueidentifier 16 Identificerer Adressepunkt CO43200T
SagAdr_id uniqueidentifier 16
ObjStatus tinyint 1 Objektstatus
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
VEJ_KODE smallint 2 vejkode unik i kommunen
HusNr varchar 4 Husnummer uden foranstillede '0'
HUS_NR char 4 Husnummer i form 001A
VEJ_NAVN varchar 40 Vejnavn langt
EntydigVej tinyint 1 Entydig vej
PostNr char 4 Postnummer
PostByNavn varchar 20 Postdistrikt
SupBynavn varchar 50
BygNavn varchar 34 Navnet på lokaliteten
LandsejerlavKode int 4 Det unikke nummer for et ejerlav
KomEjerlavKode smallint 2 Unik identificering inden for kommunen
MatrNr varchar 10
Delnr varchar 3
Opdelingsnr varchar 3
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KomEjdNr char 10 Sammenskrivning af kommunennr. og ejendomsnr som KKKEEEEEEE
KoorNord decimal 9 NorthingKoordinat
KoorOest decimal 9 OestKoordinat
TxtRetn decimal 9 Retning
TxtPlacer char 1 Placering
DDKNcelle100m varchar 15 DDKN celle 100 m
DDKNcelle1km varchar 15 DDKN celle 1 km
DDKNcelle10km varchar 15 DDKN celle 10 km
AdrPktKilde char 1 AdresseGeometriKilde
AdrPktTekStd char 2 Kode for teknisk standard for geometridata
PktRevDato datetime 8 Revisionsdato
OprettelsesDato datetime 8 OprettelsesDato er af adresse
IKrafttraedDato datetime 8 Ikrafttrædelsesdato
SenesteAendrDato datetime 8 Dato for adressens seneste ændring
NedlaegDato datetime 8 Nedlæggelsesdato
AdrPktNoejagtigKls char 1 Nøjagtighedsklasse af AdgangsAdresseGeometri
ESDH_Ref varchar 200 ESDH Reference
KomFelt1 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt2 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt3 varchar 3 Kommunalt felt
KomFelt4 int 4 Kommunalt felt
KomFelt5 int 4 Kommunalt felt
KomFelt6 int 4 Kommunalt felt
Aendr_Funk varchar 40 Rettelser
KomKode char 4 Kommunenummer med anstillet 0 fx 0461
Lat float 8
Long float 8

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO42000T AdgangsAdresse
CO43200T Adressepunkt
UTM2LatLong